Rezygnacje

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
REZYGNACJA DO 14 DNI OD OTRZYMANIA ZESTAWU

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy 

zamówienia nr …………………. 

z dnia ………………………… 

dotyczącej zakupu usługi (badania): …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

W załączeniu zwracam niewykorzystany zestaw pobraniowy. 

imię i nazwisko …………………………………………….. ………………………………… 

adres ……………………………………………………… 

data i podpis konsumenta 

__________________________________________________________________________________

  1. REZYGNACJA POWYŻEJ 14 DNI OD OTRZYMANIA ZESTAWU

Oświadczam, że rezygnuję z badania wg zamówienia

 nr:………………….. 

z dnia……………………….. 

dotyczącego zakupu usługi ……………………………… …………………… ……………………………… 

i proszę o zwrot kosztów samego badania (bez kosztów przesyłki). Rezygnacja wynika nie z mojej winy, ponieważ: …………………………………………..…………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 

W załączeniu zwracam niewykorzystany zestaw pobraniowy. 

imię i nazwisko …………………………………………….. ………………………………… 

adres ……………………………………………………… 

data i podpis konsumenta