Zestaw 20 patogenów – analiza PCR – wymazy

Zestaw 20 patogenów - analiza PCR z moczu oraz z wymazów

Zestaw 20 patogenów – analiza PCR – wymazy

Cena: 649 
[ceny_30_dni]

Test PCR wykrywający w badanym materiale obecność aż 20 patogenów (grzyby, bakterie, pierwotniak i wirusy) – analiza PCR z wymazów:

Zakażenie 7 grzybami z rodzaju Candida

to najczęstsza przyczyna infekcji grzybiczych. Infekcje grzybami z rodzaju Candida określana jest jako kandydoza lub drożdżyca.

Candida albicans, dubliniensis, glabrata, krusei, lusitaniae, parapsilosis, tropicalis

Infekcje wirusowe:

Cytomegalovirus
Herpes simplex virus type 1
Herpes simplex virus type 2
Varicella-zoster virus

Infekcje bakteryjne:

sprawdzane w oferowanym badaniu to chlamydioza (wywoływana przez Chlamydia trachomatis), ziarnica weneryczna (wowołuje je bakteria Chlamydia trachomatis z rozróżnieniem serowaru L), rzeżączka (wywoływana przez Neisseria gonorrhoeae, czyli dwoinkę rzeżączki), zakażenie mykoplazmami (wywoływane przez Mycoplasma genitaliumMycoplasma hominisUreaplasma urealyticum czy Ureaplasma parvum), wrzód miękki (wywoływany przez Haemophilus ducreyi)

Lymphogranuloma venereum
Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae

Haemophilus ducreyi
Mycoplasma genitalium
Mycoplasma hominis
Ureaplasma urealyticum
Ureaplasma parvum

Zakażenie pierwotniakiem:

Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy)

 

Materiał z trzech lokalizacji zostaje pulowany więc nie poznamy ewentualnego miejsca zakażenia.

Patogeny:

Candida albicans, dubliniensis, glabrata, krusei, lusitaniae, parapsilosis, tropicalis
Cytomegalovirus
Haemophilus ducreyi
Herpes simplex virus type 1
Herpes simplex virus type 2
Lymphogranuloma venereum
Varicella-zoster virus
Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae
Mycoplasma genitalium
Trichomonas vaginalis
Mycoplasma hominis
Ureaplasma urealyticum
Ureaplasma parvum

Materiał do badań:
  • Mężczyźni: wymaz z cewki, wymaz z odbytu, wymaz z gardła

lub

  • Kobiety: wymaz z odbytu, wymaz z gardła oraz wymaz z pochwy
Bezpłatny zestaw pobraniowy zawiera:

Zestaw 20 patogenów – analiza PCR z wymazów zawiera formularz zlecenia, instrukcję pobierania (kod QR), wymazówki do pobierania materiału z odbytu, gardła, cewki i/lub pochwy. Wszystkie wymazówki w tym wypadku umieść w jednym pojemniku transportowym. Badania należy pobrać dwukrotnie – w pudełku będą znajdować się dwa zestawy wymazowe.

Czas wykonywania badania:

Około 3 dni roboczych od czasu dostarczenia materiału do laboratorium. Wyniki otrzymasz drogą mailową.

Jak wykonać badanie po zamówieniu naszego testu?

Do zestawu dołączona jest instrukcja według której należy pobrać materiał z wyznaczonych miejsc.

Przechowywanie i transport materiału:

Po pobraniu, materiał powinien być od razu przeniesiony do załączonej probówki, zabezpieczającej materiał przed kontaminacją (skażeniem) bakteriami i grzybami z zewnątrz. Materiał należy pobrać rano i wysłać tego samego dnia wg instrukcji z QR kodu na wewnętrznejs stronie opakowania.

Co jeśli uzyskam wynik wskazujący na zakażenie? 
Omów to z lekarzem online podczas e-wizyty

Co jeśli uzyskam wynik wskazujący na zakażenie?