WIZYTA PEP POEKSPOZYCYJNA PROFILAKTYKA HIV PRZYPADKI NAGŁE

WIZYTA PEP POEKSPOZYCYJNA PROFILAKTYKA HIV PRZYPADKI NAGŁE

220 

Co jeśli uzyskam wynik wskazujący na zakażenie?