ROZPOCZYNAM PrEP samodzielnie wykonuję badania laboratoryjne

ROZPOCZYNAM PrEP samodzielnie wykonuję badania laboratoryjne

119 

Co jeśli uzyskam wynik wskazujący na zakażenie?