Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 (polimorfizm genu CCR5)

Zestaw 20 patogenów - analiza PCR z moczu oraz z wymazów

Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 (polimorfizm genu CCR5)

Cena: 449 
[ceny_30_dni]

Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 (polimorfizm genu CCR5)

 

Badanie genetyczne “Oporność na zakażenie wirusem HIV-1” polega na wykryciu polimorfizmu genu CCR5, który powiązany jest z opornością na zakażenie wirusem HIV-1. Gen CCR5 występuje w dwóch allelach (wersjach): CCR5(+) oraz CCR5(-). Allel CCR5(+) odpowiedzialny jest za syntezę białka CCR5. Obecność tego białka na powierzchni limfocytu jest niezbędna, aby wirus HIV wniknął do wnętrza komórki i wywołał zakażenie. Allel CCR(-) odpowiada za brak syntezy białka CCR5. U osób z tym allelem oporność na zakażenie HIV-1 może być całkowita (brak ryzyka infekcji) lub częściowa (znacznie mniejsze ryzyko infekcji). Wynik badania nie zwalnia z konieczności profilaktyki przed zakażeniem wirusem HIV.

Materiał do badań: ślina

Bezpłatny zestaw pobraniowy zawiera: formularz zlecenia, instrukcję pobierania (kod QR), zestaw do pobrania śliny.

Czas wykonywania badania: około 2 dni roboczych od czasu dostarczenia materiału do laboratorium. Wyniki przesyłane są drogą mailową.

Jak wykonać badanie po zamówieniu naszego testu?

Pobierz materiał (ślinę) według załączonej instrukcji.

Przechowywanie i transport materiału:

Po pobraniu, ślinę należy niezwłocznie zabezpieczyć poprzez szczelne zamknięcie probówki dołączoną do zestawu nakrętką. Materiał należy pobrać rano i wysłać tego samego dnia do godziny 10:00, wg instrukcji z kodu QR znajdującego się wewnątrz opakowania.

Co jeśli uzyskam wynik wskazujący na zakażenie?