KONTYNUACJA PrEP raz na trzy miesiące – badania w cenie wizyty

KONTYNUACJA PrEP raz na trzy miesiące – badania w cenie wizyty

149 

Co jeśli uzyskam wynik wskazujący na zakażenie?