Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KATAFIAS – „DOKTORPREP.PL”

Jako Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” szanuję Twoją prywatność i jestem świadom, że powierzając mi informacje o sobie obdarzasz mnie swoim zaufaniem. Dlatego chcę przekazać Ci najważniejsze informacje o tym, co dzieje się z danymi osobowymi na Twój temat, które przetwarzam. W tej Polityce opisuję w jaki sposób i kiedy zbieram Twoje dane osobowe, do czego je wykorzystuję, komu je przekazuję, jak długo je przechowuję oraz jakie prawa przysługują Ci w tym kontekście.

DEFINICJE
KIM JESTEM I CZYJE DANE PRZETWARZAM
KIEDY I W JAKI SPOSÓB POZYSKUJE TWOJE DANE
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
KOMU MOGĘ UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE
TWOJE PRAWA
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
PLIKI COOKIES
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. DEFINICJE
  Dla ułatwienia poniżej zdefiniowałem kilka najważniejszych pojęć jakimi posługuję się w tym dokumencie:
  1. Pacjenci – osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej w Gabinecie za pośrednictwem strony internetowej;
  2. Polityka – dokument, który właśnie czytasz, czyli Polityka Prywatności Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”;
  3. Gabinet – podmiot leczniczy Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” sp. z o.o. , którego główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych znajduje się pod adresem: ul. Jana Kilińskiego 3E/10 80-452 Gdańsk;
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. KIM JESTEM I CZYJE DANE PRZETWARZAM
  1. Administratorem danych:
   • osób odwiedzających i korzystających z serwisu doktorprep.pl;
   • osób, które śledzą profile Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn, X (dawniej Twitter), YouTube i TikTok oraz wchodzą z nimi w interakcje;
   • osób, które kontaktują się z Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego lub czatu na mojej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
   • Pacjentów;
   • osób, które zostały zaproszone przez Pacjentów do skorzystania z usług Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”;
   • partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”);
   • subskrybentów mojego newslettera.
  2. jest Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” sp. z o. o. Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Kilińskiego 3E/10, wpisany jako Andrzej Katafias – Indywidualna Praktyka Lekarska z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-452, ul. Jana Kilińskiego 3E / 10, NIP 956 194 10 06, Regon 192777337 do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000041639 (dalej jako “Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl””, “ja”, “mój”, “mnie”).Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”, proszę kierować na adres e-mail kontakt@doktorprep.pl
 3. KIEDY I W JAKI SPOSÓB POZYSKUJĘ TWOJE DANE
  1. Pozyskuję Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy:
   • przeglądasz stronę internetową doktorprep.pl;
   • śledzisz i wchodzisz w interakcje z moimi kanałami w mediach społecznościowych;
   • kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu, formularza kontaktowego lub czatu na mojej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
   • korzystasz ze świadczeń zdrowotnych, których udzielam za pośrednictwem mojej Aplikacji oraz stacjonarnie w Przychodni;
   • kontaktujesz się ze mną w ramach współpracy biznesowej, doradztwa lub konsultingu, wykonywania i dostarczania usług na moją rzecz; subskrybujesz mój newsletter;
  2. Pozyskuję Twoje dane osobowe od osób trzecich, gdy:
   • zwracam się do innych podmiotów udzielających Ci świadczeń zdrowotnych o przekazanie Twojej dokumentacji medycznej w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych;
   • otrzymuję kontakt do Ciebie od moich pracowników lub współpracowników, w ramach systemu poleceń.
 4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Przetwarzam dane osobowe w następujących celach:
   1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej doktorprep.pl:
    • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego mojej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    • w przypadku wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies – profilowanie w celu analizy statystyk korzystania z mojej strony internetowej (art. 172 pr. telekom. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    • w przypadku wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies – profilowanie w celach marketingowych, retargetingu oraz remarketingu (art. 172 pr. telekom. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   2. Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z mojej strony internetowej.
  2. osoby, które śledzą profil Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn, X (dawniej Twitter), YouTube i TikTok oraz wchodzą z nimi w interakcje:
   • informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • udzielanie odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane za pośrednictwem mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania moich profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze za pośrednictwem tych mediów.Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania moich profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze za pośrednictwem tych mediów.
  3. osoby, które kontaktują się z Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego lub czatu na mojej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
   • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.
  4. Pacjenci
   • udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń o charakterze odpłatnym, również za pośrednictwem strony internetowej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności leczniczej, ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisami ww. ustaw);
   • wykonanie badań diagnostycznych zleconych przez lekarza (art. 9 ust. 2 lit. h w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości związanych z prawidłowym rozliczeniem i zaksięgowaniem płatności za usługi nabywane od Andrzej Katafias Indywidualna Praktyka Lekarska – „doktorprep.pl” (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości);
   • przechowywanie dokumentacji medycznej, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
   • analiza sposobu korzystania z Aplikacji w celu lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników i poprawy funkcjonowania Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • analiza Twoich danych w sposób zautomatyzowany oraz stworzenie na jej podstawie wskaźników referencyjnych, określających statystyczne parametry zdrowia dla całej populacji lub danej grupy Pacjentów (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
   • oferowanie Tobie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lub badań diagnostycznych w oparciu o wskaźnik referencyjny określający statystyczne parametry zdrowia dla całej populacji lub danej grupy Pacjentów (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
   • analiza Twoich danych, na podstawie których tworzę profil pacjenta i odpowiednie dla Ciebie wskaźniki referencyjne poszczególnych parametrów zdrowia, co pozwala mi stworzyć spersonalizowane ścieżki postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz profile umożliwiające skuteczniejszą profilaktykę zdrowotną pod kątem Twoich indywidualnych potrzeb;
   • oferowanie Tobie dodatkowych sprofilowanych świadczeń zdrowotnych lub badań diagnostycznych innych podmiotów medycznych – o ile wyrazisz na to zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub art. 172 pr. telekom.);
   • wysyłanie informacji marketingowych, handlowych lub innych związanych z profilaktyką zdrowotną lub Twoim zdrowiem – na podstawie Twojej zgody lub mojego prawnie uzasadnionego interesu w postaci informowania o moich usługach w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub art. 172 pr. telekom. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • przesyłanie na Twój numer telefonu ofert promocji, produktów, konkursów i usług Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” i/lub nawiązywanie w tym celu połączeń telefonicznych – o ile wyrazisz na to zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub art. 172 pr. telekom.);
   • powiadomienie osoby, którą wskazałeś na stronie jako kontakt w nagłych wypadkach (ICE), o braku możliwości nawiązania kontaktu z Tobą oraz stanie Twojego zdrowia w sytuacji, gdy 4 wykazujesz objawy kwalifikujące Ciebie do pilnej hospitalizacji, a Ty nie odpowiadasz na moje próby kontaktu – o ile podasz mi taki kontakt, korzystając z dedykowanej funkcjonalności Strony (art. 9 ust. 2 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
   • zarządzanie jakością udzielanych przeze mnie świadczeń poprzez badanie poziomu Twojej satysfakcji, w szczególności za pomocą opinii wystawianych mi przez Ciebie (art. 9 ust. 2 lit. h oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub poprzez Twój udział w ankietach satysfakcji w związku z korzystaniem z moich świadczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielania Ci świadczeń zdrowotnych oraz wywiązania przeze mnie z prawnego obowiązku przechowywania Twojej dokumentacji medycznej. Wskazanie na stronie osoby, z którą mam się skontaktować w nagłych wypadkach jest dobrowolne.
  5. osób zaproszonych przez Pacjentów do skorzystania z usług Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”:
   • informowanie o udzielanych przeze mnie świadczeniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • marketing bezpośredni usług Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. moi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”
   • kontakt z pracownikami moich partnerów biznesowych, będących osobami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
   • kontakt z moimi partnerami biznesowymi, prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umów zawartych z moimi partnerami biznesowymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO).Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do nawiązania i funkcjonowania współpracy biznesowej z Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”.
  7. subskrybenci mojego newslettera:
   • informowanie o udzielanych przeze mnie świadczeniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • marketing bezpośredni usług Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizowania subskrypcji mojego newslettera.
  8. W przypadku:
   1. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej doktorprep.pl
    • przetwarzam: adres IP, dane zapisane w plikach cookies;
   2. osób, które śledzą profile Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” na na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn, X (dawniej Twitter), YouTube i TikTok oraz wchodzą z nimi w interakcje
    • przetwarzamy: imię i nazwisko lub nick, inne informacje, które są publicznie dostępne na Twoim profilu lub które dobrowolnie mi podasz;
   3. osób, które kontaktują się z Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego lub czatu na mojej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji
    • przetwarzam: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne informacje, które dobrowolnie 5 mi podasz;
   4. Pacjentów
    • przetwarzam: dane dotyczące zdrowia, których gromadzenie i przechowywanie w dokumentacji medycznej jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wymagane na podstawie przepisów polskiego prawa określających zakres informacji gromadzonych w dokumentacji medycznej; dane analityczne o sposobie korzystania ze strony; w odniesieniu do Pacjentów, którzy korzystają z odpłatnych świadczeń
   5. osób zaproszonych przez Pacjentów do skorzystania z usług Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”:
    • osób zaproszonych przez Pacjentów do skorzystania z usług Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”:
   6. moich partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”)
    • moich partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”)
   7. subskrybentów mojego newslettera
    • subskrybentów mojego newslettera
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  1. Poniżej dowiesz się, jak długo przechowuję pozyskane dane osobowe, zależnie od podmiotów i kategorii przetwarzanych danych:
   1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej doktorprep.pl:
    • informacje o Twoim adresie IP przechowuję tak długo, ile trwa okres ich archiwizacji w logach serwera, na którym znajduje się moja strona internetowa, tj. przez pół roku;
    • informacje zawarte w plikach cookies przechowuję zgodnie z okresami retencji zawartymi w tabeli, znajdującej się w sekcji PLIKI COOKIES Polityki.
   2. osoby, które śledzą profile Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn, X (dawniej Twitter), YouTube i TikTok oraz wchodzą z nimi w interakcje
    • dane niezbędne do obserwowania moich profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania za pośrednictwem tych mediów przechowuję tak długo, jak pozostajesz obserwatorem moich profili lub wchodzisz z nimi w interakcje, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub polubienia zostaną widoczne nawet po tym gdy przestaniesz obserwować moje profile, tak długo, jak ich nie cofniesz lub nie usuniesz.
   3. osoby, które kontaktują się z Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego lub czatu na mojej stronie internetowej lub i innych dostępnych kanałów komunikacji:
    • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowuję tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy lub tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń;
    • dodatkowo, dane osobowe potrzebne mi do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowuję tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
   4. Pacjenci:
    • dane osobowe zgromadzone w Twojej dokumentacji medycznej, w tym Twoje opinie na temat udzielonych świadczeń, przechowuję zgodnie z zasadami określającymi okres przechowywania dokumentacji medycznej, które wskazane zostały w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
    • dane osobowe pozyskane w związku z dokonaniem płatności za zakupione usługi przetwarzam przez określony w przepisach polskiego prawa okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej;
    • dane osobowe oraz informacje dotyczące preferowanego języka komunikacji przechowuję przez cały okres, w którym pozostajesz moim Pacjentem, a po jego zakończeniu – tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń;
    • dane osobowe, na podstawie których tworzę profil pacjenta i odpowiednie dla niego wskaźniki referencyjne poszczególnych parametrów zdrowia, które pozwalają mi stworzyć spersonalizowane ścieżki postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz profile umożliwiające skuteczniejszą profilaktykę zdrowotną pod kątem indywidualnych potrzeb pacjentów – momentu wycofania zgody, jednak nie będzie to miało wpływu na analizę i profilowanie dokonane przed cofnięciem zgody, ale przestanę wykorzystywać takie dane w przyszłości;
    • jeżeli wyrazisz zgodę na wysyłanie Ci informacji marketingowych, handlowych lub innych związanych z profilaktykę zdrowotną lub Twoim zdrowiem, będę Ci je wysyłać do czasu wycofania przez Ciebie zgody;
    • dane analityczne dotyczące sposobu korzystania ze strony przechowuję do czasu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż 3 lata;
   5. osoby zaproszone przez Pacjentów do skorzystania z usług Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”:
    • dane niezbędne do przesłania Ci zaproszenia do skorzystania z moich usług przechowuję do czasu cofnięcia Twojej zgody na otrzymanie zaproszenia lub tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
   6. moi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz doktorprep.pl
    • dane osobowe, które pozyskuję poprzez kontakt z pracownikami moich partnerów biznesowych będących osobami prawnymi oraz przez kontakt z moimi partnerami biznesowymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, przechowuję tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa podatkowego;
    • dodatkowo, dane potrzebne mi do obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawartych z moimi partnerami biznesowymi, przechowuję tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
   7. subskrybenci mojego newslettera:
    • dane niezbędne do realizowania subskrypcji newslettera przechowuję do czasu cofnięcia Twojej zgody na jego otrzymywanie.
 6. KOMU MOGĘ UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE
  1. Poniżej przedstawiam listę kategorii osób, których dane przetwarzamy, a pod każdą z kategorii listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe:
   1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej doktorprep.pl:
    • dostawcy usług i systemów IT, w tym usług i narzędzi analitycznych, które wykorzystuję do prowadzenia mojej strony internetowej oraz analizowania statystyk jej użytkowania;
    • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
    • w przypadku wyrażenia zgody na pliki cookies – operatorzy portali społecznościowych;
    • w przypadku wyrażenia zgody na pliki cookies – podmioty, którym zlecamy prowadzenie moich profili w mediach społecznościowych;
    • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia profili na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn, X (dawniej Twitter), YouTube i TikTok;
   2. osoby, które śledzą profile Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn, X (dawniej Twitter), YouTube i TikTok oraz wchodzą z nimi w interakcje:
    • operatorzy portali społecznościowych;
    • podmioty, którym zlecam prowadzenie moich profili w mediach społecznościowych;
    • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia profili na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn, X (dawniej Twitter), YouTube i TikTok;
    • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
   3. osoby, które kontaktują się z Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego lub czatu na mojej stronie internetowej lub i innych dostępnych kanałów komunikacji:
    • operatorzy poczty elektronicznej;
    • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystuję do korzystania z poczty elektronicznej i mojej strony internetowej;
    • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
    • podmioty świadczące usługi wsparcia biznesu np. firmy kurierskie i operatorzy pocztowi;
   4. Pacjenci:
    • podmioty, którym przysługuje prawo dostępu do dokumentacji medycznej na mocy przepisów 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
    • moi podwykonawcy oraz inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym dostawcy usług z zakresu diagnostyki medycznej, szpitale, inne przychodnie lub zespoły ratownictwa medycznego;
    • dostawcy usług i systemów IT, w tym usług i narzędzi analitycznych, które wykorzystuję do prowadzenia i utrzymania strony internetowej oraz analizowania statystyk jej użytkowania;
    • operatorzy płatności – wyłącznie w zakresie informacji związanych z płatnością za usługi zakupione od Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”;
    • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
    • podmioty świadczące usługi wsparcia biznesu np. firmy kurierskie i operatorzy pocztowi;
    • osoby i organy upoważnione do dostępu do danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
   5. osoby zaproszone przez Pacjentów do skorzystania z usług Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”:
    • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania procesami rekrutacyjnymi;
    • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
   6. moi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz doktorprep.pl
    • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”;
    • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania w ramach struktury organizacyjnej Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”;
    • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
    • podmioty świadczące usługi wsparcia biznesu np. firmy kurierskie i operatorzy pocztowi;
   7. subskrybenci mojego newslettera:
    • subskrybenci mojego newslettera:Ponieważ korzystam z usług Google Operations Ireland Limited (Google Drive oraz Google Meet), Groove Networks, LLC (Groove), AppsFlyer, Facebook Ireland Limited (Facebook Pixel), oraz Mixpanel, Inc. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez te podmioty poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Wszelkie pytania dotyczące przekazywania danych poza EOG należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów.
   8. Więcej informacji znajdziesz tutaj:
 7. TWOJE PRAWA
  1. W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
   • żądanie dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania
    W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji na Twój temat oraz do ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.
   • usunięcie danych osobowych, które posiadam na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania
    Na Twoje żądanie, usunę dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać ode mnie usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania.Pamiętaj jednak, że Twoje dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług medycznych, przetwarzane w ramach Twojej dokumentacji medycznej, muszę przechowywać przez okres określony w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W tym okresie nie będę mógł zrealizować Twojego żądania usunięcia danych.
   • prawo do przenoszenia danych
    W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), masz prawo otrzymać ode mnie dane osobowe Ciebie dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z mojej strony.
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
    W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” (art. 6 ust 1 lit f RODO), masz prawo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
   • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
    Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
   • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
    Jeżeli przetwarzam dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
  2. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@doktorprep.pl lub w formie pisemnej na mój adres, tj. Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” ul. Jana Kilińskiego 3E/10.
 8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
  Jeśli jesteś moim pacjentem oraz wyrazisz na to wyraźną zgodę, to mogę analizować Twoje dane dotyczące stanu zdrowia w sposób zautomatyzowany, w celu stworzenia wskaźnika referencyjnego, określającego statystyczne parametry zdrowia dla całej populacji lub danej grupy Pacjentów. Następnie, w oparciu o taki wskaźnik, mogę poinformować Cię o możliwości skorzystania z dodatkowych świadczeń zdrowotnych lub badań diagnostycznych.
  W pozostałym zakresie nie wykorzystuję żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE
  Ja oraz moi partnerzy biznesowi stosujemy różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi wraz ze wskazaniem mojej platformy (strona internetowa), w której z nich korzystam.
  Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych partnerów.

  1. STATYSTYKI STRONY FACEBOOK I INSTAGRAM
   1. Na mojej stronie internetowej korzystam z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Facebook i Instagram. Statystyki strony to funkcja, która pozwala mi na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach mojego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające. Dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzam jako współadministrator razem z Facebook Ireland Limited. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Facebook.
    1. Więcej informacji znajdziesz tutaj:
   2. GOOGLE ADS
    1. Na mojej stronie internetowej korzystam z Google Ads. Jest to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii informacyjnych realizowanych przez Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl”, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie moich komunikatów osobom, które w przeszłości odwiedziły stronę internetową doktorprep.pl. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi znajdziesz tutaj.
   3. GOOGLE TAG MANAGER
    1. Na mojej stronie internetowej korzystam z Google Tag Manager. Jest to system zarządzania tagami JavaScript i HTML. Tagi to małe elementy kodu, które między innymi służą do pomiaru ruchu i analizy zachowań odwiedzających (zrozumienia wpływu moich kampanii informacyjnych i kanałów społecznościowych, remarketingu i orientacji na grupy docelowe oraz do testowania i optymalizacji stron internetowych). Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Google Tag Manager można znaleźć tutaj, a zasady korzystania z Google Tag Manager tutaj
   4. GOOGLE ANALYTICS
    1. Na mojej stronie internetowej oraz korzystam z Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony doktorprep.pl oraz do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony doktorprep.pl. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj.
   5. FACEBOOK PIXEL
    1. Na mojej stronie internetowej oraz korzystam z Facebook Pixel. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii informacyjnych realizowanych przez Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych – zarówno w Aplikacji jak na stronie doktorprep.pl – w celu optymalizacji moich działań także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć tutaj.
   6. APPSFLYER
    1. Na mojej stronie korzystam z AppsFlyer. Jest to platforma analityczna pozwalająca na monitorowanie i analizę skuteczności kampanii informacyjnych na mojej stronie. Pozwala ona na uwzględnienie efektów działań z podziałem na konkretny kanał, a także platformę potencjalnej instalacji. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez AppsFlyer można znaleźć
     tutaj.
   7. MIXPANEL
    1. W mojej Aplikacji korzystamy z Mixpanel. Jest to narzędzie pozwalające monitorować interakcje użytkowników z moją aplikacją mobilną. Zapewnia funkcjonalności służące do spersonalizowanej komunikacji z użytkownikami, prowadzenia testów A / B w aplikacji oraz tworzenia ankiet. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Mixpanel można znaleźć tutaj.
   8. SYNERISE
    1. Na mojej stronie internetowej oraz w Aplikacji korzystam z Synerise. Jest to narzędzie pozwalające monitorować interakcje użytkowników z moją aplikacją mobilną, a także automatyzować kontakt z moimi użytkownikami. Zapewnia funkcjonalności służące do spersonalizowanej komunikacji z użytkownikami, profilowania użytkowników oraz tworzenia ankiet. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Synerise można znaleźć tutaj.
 10. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
  1. Przetwarzam dane osobowe użytkowników, którzy śledzą profile Gabinet lekarski Andrzej Katafias – „doktorprep.pl” na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn, X (dawniej Twitter), YouTube i TikTok oraz wchodzą z nimi w interakcje. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez poszczególne portale znajdziesz pod poniższymi linkami:
 11. PLIKI COOKIES
  1. Na mojej stronie internetowej doktorprep.pl korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags).Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
   1. Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:
    • pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają mi zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na mojej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;
    • pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają mi śledzić użytkowników mojej strony internetowej i informować ich o usługach jakie oferuję online.
   2. Korzystam z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google i Facebook. Oznacza to, że – w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody – informacje o korzystaniu z mojej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka albo, które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności (odpowiednie linki znajdują się poniżej).
   3. Tabela poniżej opisuje szczegółowo pliki cookies, które wykorzystuję na mojej stronie internetowej:
    Rodzaj i cel Nazwa Czas przechowywania
    Statystyczne i analityczne

    Są to pliki cookies używane przez Google Analytics, aby stworzyć unikalne identyfikatory dla Twojej sesji i umożliwić mi zbieranie danych statystycznych o korzystaniu z mojej strony internetowej.  Szczegółowe informacje na ten temat

    znajdziesz w polityce prywatności

    Google.

    PHPSESSID czas trwania sesji w przeglądarce
    _dc_gtm 1 minuta
    _fbp 3 miesiące
    _ga 2 lata
    _gat 1 minuta
    _gcl_au 3 miesiące
    _gid 24 godziny
    Marketingowe i remarketingowe

    Są to pliki cookies Facebooka, które umożliwiają mi marketing moich usług w internecie. Szczegółowe

    informacje na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Facebooka

    _datr 2 lata
    _dpr 7 dni
    _fr 3 miesiące
    _sb 2 lata

    Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z moją stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

    • Google Chrome
    • Safari
    • Mozilla Firefox

    Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów.

 12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  Postanowienia Polityki Prywatności doktorprep.pl mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na mojej stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.

Zaktualizowana polityka obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2024 roku.