Jak skuteczny jest PrEP?

PrEP jest wysoce skuteczny w zapobieganiu zakażeniu wirusem HIV.

  • PrEP zmniejsza ryzyko zarażenia się wirusem HIV podczas seksu o około 99%, jeśli jest przyjmowany zgodnie z zaleceniami *
  • PrEP jest znacznie mniej skuteczny, gdy nie jest przyjmowany zgodnie z zaleceniami.

Jak długo muszę brać PrEP, aby był wysoce skuteczny?

  • PrEP osiąga maksymalną ochronę przed wirusem HIV dla receptywnego (pasywnego) seksu analnego po około 7 dniach  codziennego stosowania.
  • W przypadku receptywnego seksu pochwowego PrEP osiąga maksymalną ochronę po około  21 dniach  codziennego stosowania.

 * https://www.cdc.gov/hiv/risk/estimates/preventionstrategies.html#anchor_1562942347