Jak skuteczny jest PrEP?

PrEP jest wysoce skuteczny w zapobieganiu zakażeniu wirusem HIV.

  • PrEP może zmniejszać ryzyko zarażenia się wirusem HIV podczas seksu nawet o 99%, jeśli jest przyjmowany zgodnie z zaleceniami*
  • PrEP jest znacznie mniej skuteczny, gdy nie przyjmujesz go zgodnie z zaleceniami.

Jak długo muszę brać PrEP, aby był wysoce skuteczny?

  • PrEP osiąga maksymalną ochronę przed wirusem HIV dla receptywnego (pasywnego) seksu analnego po około 7 dniach codziennego stosowania leku po jednej tabletce lub już po dwóch godzinach jeśli rozpoczneisz profilaktykę od dwóch tabletek a następnie kontynuujesz ją przyjmując po jednej tabletce dziennie.
  • W przypadku receptywnego seksu pochwowego PrEP osiąga maksymalną ochronę po około  21 dniach codziennego stosowania.
Ustaw przypomnienie w telefonie i zaznaczaj w aplikacji czy przyjąłeś (przyjęłaś) lek
Ustaw przypomnienie w telefonie i zaznaczaj w aplikacji czy przyjąłeś (przyjęłaś) lek

 * https://www.cdc.gov/hiv/risk/estimates/preventionstrategies.html#anchor_1562942347